bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

struktura własnosciowa

Majątek stan na dzień 31.12.2012r.


Aktywa
 - aktywa trwałe 46 206 544,94
 - aktywa obrotowe 38 507 910,91

Pasywa
 - Kapitał (fundusz własny) 14 373 561,65
 - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 70 340 894,20Struktura własnościowa

Nieruchomości Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy stanowią własność Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Szpital jest użytkownikiem tych nieruchomości na podstawie aktu notarialnego
Rep. A Nr 1338/2009 z dnia 06.04.2009r.Opublikował: Leszek Grzywacz
Publikacja dnia: 28.11.2013
Podpisał: Kamila Wiecińska
Dokument z dnia: 02.07.2013
Dokument oglądany razy: 2 586