bip.gov.pl
A A A K

SmodBIP

Udostępnianie dokumentacji archiwalnej/medycznej

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Zasady Udostępniania Dokumentacji Medycznej Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta pacjent ma prawo dostępu do swojej dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń, Komu dokumentacja medyczna jest udostępniana:
- pacjentowi,
- przedstawicielowi ustawowemu pacjenta,
- osobie upoważnionej przez pacjenta,
- uprawnionym organom i podmiotom.

Formy udostępniania:
- wgląd do dokumentacji medycznej w siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy.
- wyciąg, odpis lub kopia,
- kopii dokumentacji (wnioskujący o udostępnienie dokumentacji otrzymuje kserokopię dokumentacji).

Wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej należy składać:
- Klinice/Oddziale można składać całą dobę,
- Poradni: w godzinach pracy Poradni,
- LOP – Archiwum: w godzinach od 07:00 do 15:00 (niski parter pok. 014),
- LOP – Rejestracja: w godzinach od 07:00 do 18:00,
- Kancelarii Szpitala, w godzinach 07:30 do 15:00,
- Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej: całą dobę


Istnieje możliwość przesłania wniosku pocztą na adres Szpitala:
Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
ul. Ujejskiego 75
85-168 Bydgoszcz

Dokumentację medyczną wydaje się za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Dokumentację medyczną można odebrać osobiście, za pośrednictwem osoby upoważnionej przez pacjenta lub na życzenie wnioskodawcy przesłać przesyłką pocztową na koszt wnioskodawcy.

Odpłatność za udostępnianą dokumentację medyczną:
Za udostępnianie dokumentacji medycznej w formie papierowej pobierana jest opłata, zgodnie z obowiązującym w Szpitalu cennikiem usług ksero.
Udostępnianie dokumentacji medycznej do wglądu na miejscu, jest bezpłatne.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 3655 213.

Pobierz Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej ...
Pobierz cennik usług ksero ...


Podstawa prawna- Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
Dz.U. 2009r. Nr 52 poz.417 z późn. zm.Opublikował: Arkadiusz Kuziemski
Publikacja dnia: 06.11.2018
Podpisał: Leszek Grzywacz
Dokument z dnia: 30.12.2013
Dokument oglądany razy: 4 913