Jesteś tutaj: Start / Rejestr Kontroli

Rejestr Kontroli

Rejestr kontroli przeprowadzonych w Szpitalu.

 

 

Lp. Termin Zakres_Kontroli Organ_Kontrolujący
1. 20.12.2011-15.01.2012 Sprawdzenie wykonania zaleceń pokontrolnych, ocena sytuacji finansowej Szpitala Collegium Medicum w Bydgoszczy
2. 02.01.2012-27.01.2012   Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy
3. 11.01.2012 Sprawdzenie wykonania nakazu decyzji PPIS w Nakle Nr 6/11 z dnia 07.01.2011 r. PPIS w Nakle
4. 20.03.2012-16.04.2012 Leczenie tętniczego nadciśnienia płucnego NFZ Bydgoszcz
5. 21.03.2012   MWiK Bydgoszcz
6. 21.03.2012 Raport wstępny o podejrzeniu lub wystąpieniu ogniska epidemiologicznego PPIS w Nakle
7. 27.03.2012 Prawidłowość realizacji stażu podyplomowego lekarzy Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
8. 05.04.2012 Wykonanie nakazów pkt. 7,8,9 decyzji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nakle PPIS w Nakle
9. 25.05.2012 Chirurgia ogólna Ministerstwo Zdrowia (Konsultant Wojewódzki prof. dr hab. n. med. Marek Jackowski)
10. 25.06.2012-29.06.2012 Realizacja umowy na zakup aparatu do USG Doppler w ramach programu POLKARD Ministerstwo Zdrowia
11. 04.07.2012 Na wniosek szpitala w celu wydania opinii sanitarnej na Punkt Pobrań PPIS w Nakle
12. 04.07.2012 Jakość i dostępność usług rehabilitacyjnych Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
13. 02.07.2012-27.09.2012 Realizacja zadań statutowych, dostępność i poziom udzielanych świadczeń, prawidłowość gospodarowania mieniem, gospodarka finansowa, wykonanie zaleceń pokontrolnych Collegium Medicum w Bydgoszczy
14. 19.07.2012 Na wniosek szpitala w celu wydania opinii sanitarnej dot. Intensywnej Terapii, Alergologicznej, Intensywnego Nadzoru Internistycznego, Poradni Zaburzeń i Wad Rozwojowych Dzieci, O. Kliniczny Chorób Wew. i Chorób Naczyń PPIS w Nakle
15. 07.09.2012 Gospodarka krwią i Krwiolecznictwo RCKiK Bydgoszcz
16. 17.10.2012 Dot. Poradni Immunologicznej PPIS w Bydgoszczy
17. 14.12.2012 Zakup sprzętu Urząd Marszałkowski W Toruniu
18. 21.12.2012 Pracownia Serologiczna RCKiK w Bydgoszczy
19. 31.12.2012 Wykonanie zaleceń pokontrolnych Collegium Medicum w Bydgoszczy
20. 07.01.2013   PPIS Bydgoszcz
21. 19.02.2013 Higiena pracy PPIS Bydgoszcz
22. 20.02.2013-19.04.2013 Realizacja programu-Leczenie reumatoidalnego zapalenia stawów o przebiegu agresywnym stawów NFZ Bydgoszcz (nie wpisane w k.kontroli)
23. 26.02.2013 Gospodarka wodno-ściekowa MWiK w Bydgoszczy
24. 07.03.2013 Świadczenia w zakresie SZP NFZ Bydgoszcz
25. 12.04.2013 Prawidłowości postępowania personelu medycznego oraz prawidłowości diagnostyczno-lecznicze zastosowane wobec 2,5 letniego dziecka Ministerstwo Zdrowia
26. 19.04.2013 Dot. złożonej oferty na Immunologię NFZ Bydgoszcz
27. 17.05.2013 Tryb, zakres i jakość sprawowania profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami przez Lekarza Zakładowego WOMP Bydgoszcz
28. 07.06.2013-06.09.2014 Kontrola okresowa UMK Toruń (nie wpisane w k.kontroli)
29. 12.06.2013 Ocena stanu sanitarnego wodociągu lokalnego oraz pobór próbek wody ciepłej do badań laboratoryjnych PPIS Bydgoszcz
30. 18.06.2013   PSSE Bydgoszcz
31. 18.06.2013 Wizytacja pomieszczeń apteki, kontrola ustawowych czynności apteki oraz szkolenie personelu Urząd Wojewódzki Wydz. Zdrowia, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Farmacji Szpitalnej
32. 26.06.2013-30.07.2013 Przestrzeganie przepisów prawa pracy w podmiocie leczniczym oraz przestrzeganie przepisów o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Państwowa Inspekcja Pracy OIP w Bydgoszczy
33. 01.07.2013 Ocena pomieszczeń pracowni tomografii komputerowej PPIS w Bydgoszczy
34. 02.07.2013-31.07.2013 Poprawność realizacji programu lekowego "Leczenie tętnicze nadciśnienia płucnego" NFZ Bydgoszcz (nie wpisane w k.kontroli)
35. 09.08.2013 Przestrzeganie przepisów kancelaryjnych i archiwalnych Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
36. 16.09.2013-29.11.2013 Realizacja programów Leczenie reumatoidalne zapalenia stawów o przebiegu agresywnym stawów, ZZSK, ŁZS. NFZ Bydgoszcz (nie wpisane w k.kontroli)
37. 23.09.2013 Przegląd ustaleń pozwolenia wodno prawnego na korzystanie z wód podziemnych Urząd Miasta Bydgoszczy
38. 24.09.2013-04.10.2013 Kontrola kompleksowa PPIS Bydgoszcz
39. 24.10.2013-19.11.2013 Programy terapeutyczne dot. reumatologii NFZ Bydgoszcz
40. 06.11.2013 Przestrzeganie prawa pracy, realizacja postanowień rozporządzenia z dnia 01.07.2013 r. w sprawie wypadków przy pracy Państwowa Inspekcja Pracy
41. 05.12.2013 Kontrola dokumentacji oraz pracowni RTG WSSE Bydgoszcz
42. 06.12.2013-09.12.2013 Kontrola Projektu realizowanego z RPO WK-P na lata 2007-2013 Urząd Marszałkowski
43. 16.12.2013-21.01.2014 Kontrola koordynowana-rozliczenie grup L01,L08,L16,L25,L30 NFZ Bydgoszcz
44. 31.01.2014 Kontrola Poradni Endokrynologicznej NFZ Bydgoszcz
45. 17.02.2014-18.02.2014 Kontrola sanitarna z zakresu higieny pracy PPIS Bydgoszcz
46. 18.03.2014 Kontrola interwencyjna w związku z gospodarką odpadami medycznymi PSSE Bydgoszcz
47. 08.04.2014-09.04.2014 Kontrola sprawdzająca i wizyta pomieszczeń w związku z wydaniem opinii sanitarnej PSSE Bydgoszcz
48. 20.05.2014 Dochodzenie w spr. podejrzenia choroby zawodowej u pracownika PPIS Bydgoszcz
49. 27.05.2014 Kontrola gospodarki ściekowej MW i K Sp. z O.O. Bydgoszcz
50. 11.06.2014-12.06.2014 Kontrola trwałości projektu pt. Dostosowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego do wymogów standardów poprzez zakup nowoczesnego sprzętu medycznego. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrona Zdrowia
51. 17.06.2014 Pobór próbek wody ciepłej PPIS Bydgoszcz
52. 18.06.2014 Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny
53. 21.07.2014-8.08.2014 przedłużono do 13.08.2014. przedłużone do 13.09.2014 Położnictwo + Noworodki NFZ Bydgoszcz
54. 13.08.2014-13.08.2014 Kontrola sprawdzajaca PSSE Bydgoszcz
55. 18.08.2014 Świadczenie Rezonansu Magnetycznego NFZ Bydgoszcz
56. 22.08.2014 Gospodarowanie krwią RCKiK w Bydgoszczy
57. 05.09.2014 Kontrola kompleksowa zgodna z ustawą o działalności leczniej Rektor UMK
58. 09.09.2014 Kontrola spawdzająca PPIS w Bydgoszczy
59. 11.09.2014 Konkurs ofert SCK NFZ Bydgoszcz
60. 22.10.2014-07.11.2014 Spełnienie warunków przez SOR NFZ Bydgoszcz
61. 25.11.2014-03.12.2014 Kontrola kompleksowa PSSE Bydgoszcz
62. 03.12.2014 Kontrola projektu RPKP Urząd Marszałkowski
63. 05.12.2014 Kontrola proc. serologicznego RCKiK w Bydgoszczy
64. 09.01.2015 Kontrola sprawdzająca PPIS w Bydgoszczy
65. 12.01.2015 Wizytacja Kliniki Alergologii, Immunologii i Chorób Wewnętrznych NFZ Bydgoszcz
66. 16.12.2014-15.01.2015 Kontrole sprawdzające Rektor UMK
67. 17.02.2015-18.03.2015 Prawidłowość obliczania składek i inne Oddział ZUS w Bydgoszczy
68. 24.02.2015-26.02.2015 Kontrola sanitarna z zakresem higieny pracy. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
69. 26.02.2015 Kontrola sprawdzająca Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
70. 06.03.2015 Kontrola sprawdzająca Państwowa Inspekcja Pracy w Bydgoszczy
71. 24.03.2015-01.04.2015 Kontrola kompleksowa Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
72. 16.04.2015 Kontrola sprawdzająca Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
73. 24.04.2015 Dochodzenie w spr. podejrzenia choroby zawodowej u pracownika PPIS Bydgoszcz
74. 05.05.2015 Zespół ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Pielęgniarstwa Epidemiologicznego
75. 07.05.2015-31.07.2015 Korzystanie z usług wewnętrznych przez szpitale publiczne Najwyższa Izba Kontroli
76. 02.06.2015-02.06.2015 Sprawdzenie systemu sanitarnego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
77. 06.07.2015-10.09.2015 Kontrola okresowa Rektor UMK
78. 06.07.2015-06.07.2015 Kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji N.513.1.8.2014 PSSE Bydgoszcz
79. 23.07.2015 Kontrola jakości badań cytologicznych w ramach Populacyjnego Programu Profilaktyki i Wczesnego Wykrywania Raka Szyjki Macicy. Ministerstwo Zdrowia
80. 14.09.2015 Kontrola obowiązkowa. Prawo budowlane PINB Bydgoszcz
81. 14.09.2015 Kontrola planowana, dotyczy umowy SZP NFZ Bydgoszcz
82. 02.10.2015 Kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji N.513.1.8.2014 i decyzji N513.1.7.2013 PSSE Bydgoszcz
83. 14.09.2015-09.10.2015 Kontrola do umowy SZP w zakresie Reumatologii NFZ Bydgoszcz
84. 20.10.2015-23.10.2015 Ocena postępowania przepisów prawa pracy Państwowa Inspekcja Pracy Bydgoszcz
85. 18.11.2015 Poziom krwiolecznictwa, gospodarka krwią RCKiK w Bydgoszczy
86. 20.11.2015-20.11.2015 Kontrola sprawdzająca PPIS w Bydgoszczy
87. 25.11.2015-25.11.2015 Ocena opieki endokrynologicznej nad chorymi w Poradni Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Endorynologii
88. 26.11.2015-26.11.2015 Kontrola sprawdzająca PPIS w Bydgoszczy
89. 29.12.2015-29.12.2015 Kontrola odbioru Zakładu Radiologii i Diagnostyki Obrazowej WSSE w Bydgoszczy
90. 25.12.2015-20.01.2016 Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń po kontroli w 2015 Rektor UMK
91. 21.01.2016-21.01.2016 Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń PSSE w Bydgoszczy
92. 22.01.2016-22.01.2016 Kontrola Oddziału Hematologii i Poradni Hematologicznej Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Hematologii woj. kuj-pom. Wydział zdrowia
93. 04.02.2016-04.02.2016 Kontrola sprawdzająca PSSE w Bydgoszczy
94. 25.02.2016-26.02.2016 Ocena stanu sanitarnego szpitala Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
95. 06.04.2016-06.04.2016 Ocena prawidłowości żywienia PSSE w Bydgoszczy
96. 06.06.2016-06.06.2016 Kontrola Kliniki Gastroenterologii Konsultant Wojewódzki ds. Gastroenterologii
97. 13.06.2016-13.06.2016 Kontrola Poradni Gastroenterologii Konsultant Wojewódzki ds. Gastroenterologii
98. 18.06.2016-18.06.2016 Kontrola sprawdzająca PPIS w Bydgoszczy
99. 17.06.2016- Rezonans Magnetyczny, Tomograf Komputerowy Narodowy Fundusz Zdrowia w Bydgoszczy
100. 27.06.2016-09.09.2016 Kontrola okresowa Rektor UMK
101. 19.07.2016-19.07.2016 Kontrola na Oddziale Neurologii PPIS w Bydgoszczy
102. 20.07.2016-21.07.2016 Ocena funkcjonowania podmiotu leczniczego w zakresie zgodności wykonywanej działalności leczniczej z przepisami określającymi warunki wykonania działalności leczniczej w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011r o działalności leczniczej. Urząd Wojewódzki
103. 26.07.2016-26.07.2016 Kontrola problematyczna 427/16, 428/16, 429/16 Kujawsko Pomorski Urząd Wojewódzki
104. 10.08.2016-10.08.2016 Kontrola sprawdzająca wykonanie decyzji z dnia 22.03.2016 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
105. 23.08.2016-23.08.2016 Kontrola kompleksowa PSSE w Bydgoszczy
106. 30.08.2016-02.09.2016 Kontrola kompleksowa WOMP Bydgoszcz
107. 16.09.2016-16.09.2016 Kontrola sprawdzająca PPIS w Bydgoszczy
108. 10.10.2016-10.10.2016 Kontrola archiwum Archiwum Państwowe w Bydgoszczy
109. 28.10.2016-28.10.2016 Gospodarka krwią na oddziałach szpitalnych Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
110. 9.11.2016-9.11.2016 Kontrola realizowanego programu profilaktyki raka szyjki macicy. Etap diagnostyczni i etap pogłębiony Z up. Ministerstwa Zdrowia
111. 10.11.2016-02.12.2016 Kontrola dokumentacji medycznej Kliniki Ginekologii i Gastroenterologii NFZ Bydgoszcz
112. 14.11.2016-14.11.2016 Kontrola w związku z wystąpieniem ogniska w Klinice Alergologii, Immunologii i Chorób Wewnętrznych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
113. 23.11.2016-13.12.2016 Sprawdzenie stanu faktycznego ochrony radiologicznej i przepisów prawnych dotyczących promieniowania jonizującego i urządzeń wytwarzających pole elektromagnetyczne Wojewódzka Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Bydgoszczy
114. 29.12.2016-19.01.2017 Ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku Państwowa Inspekcja Pracy w Bydgoszczy
115. 23.01.2017-23.01.2017 Kontrola w związku z wystąpieniem ogniska w Klinice Hematologii Chorób Rozrostowych Układu Krwiotwórczego PSSE - Bydgoszcz
116. 16-03-2017-16.03.2017 Prawo pracy, BHP w dokumentacji z kontroli Państwowa Inspekcja Pracy w Bydgoszczy
117. 22.03.2017 Kontrola interwencyjna w związku ze skargą na Oddział Noworodków i Wcześniaków z Intensywna Terapią Noworodka Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
118. 22.03.2017-23.03.2017 Kontrola sanitarna z zakresu Higieny pracy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
119. 28.03.2017-12.04.2017 Kontrole kompleksowe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
120. 05.04.2017-5.04.2017 Kontrola sprawdzająca Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
121. 06.04.2017-06.04.2017 Kontrola sprawdzająca W2384.2016 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
122. 27.04.2017-31.05.2017 Kontrola ordynacji lekarskiej Narodowy Fundusz Zdrowia w Bydgoszczy
123. 25.05.2017-25.05.2017 Kontrola sprawdzająca Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
124. 30.05.2017-30.05.2017 Prawo pracy Państwowa Inspekcja Pracy w Bydgoszczy
125. 21.06.2017-21.06.2017 Pobór próbek wody do badań laboratoryjnych w kierunku obecności bakterii Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
126. 08.08.2017-08.08.2017 Prawidłowość realizacji stażu podyplomowego przez lekarzy oraz wymagań i warunków jakie muszą spełniać podmioty uprawnione do prowadzenia stażu. Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki – Wydział Zdrowia
127. 22.08.2017-22.08.2017 Kontrola sprawdzająca Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
128. 28.09.2017-24.10.2017 Prawidłowość realizacji i rozliczania świadczeń w ramach umów z rodzaju leczenie szpitalne w zakresie okulistyka Narodowy Fundusz Zdrowia w Bydgoszczy
129. 17.10.2017-17.10.2017 Jakość badań cytologicznych - etap pogłębionej diagnostyki , wykonanych w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy Indywidualna Praktyka Lekarska Wojciech Ordon Łódź
130. 08.11.2017-15.12.2017 Prawidłowość realizacji i rozliczania świadczeń w ramach umów z rodzaju leczenie szpitalne w zakresie anestezjologia i intensywna terapia Narodowy Fundusz Zdrowia w Bydgoszczy
131. 14.11.2017-14.11.2017 Jakość badań cytologicznych - etap pogłębionej diagnostyki , wykonanych w ramach programu profilaktyki raka szyjki macicy Indywidualna Praktyka Lekarska Wojciech Ordon Łódź
132. 27.12.2017-27.12.2017 Normy dokumentacji pielęgniarskiej SOP Urząd Wojewódzki
133. 11.12.2017-11.12.2017 Kontrola sprawdzająca Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
134. 14.02.2018-14.02.2018 Kontrola sprawdzająca Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
135. 20.02.2018-20.02.2018 Kontrola dotycząca przestrzegania przepisów ochrony radiologicznej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
136. 28.02.2018-01.03.2018 Ocena stanu sanitarnego zakładu – kontrola po linii higieny pracy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
137. 19.03.2018-19.03.2018 Kontrola sprawdzająca Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
138. 06.04.2018-27.04.2018 Prawidłowość rozliczeń - Położnictwo Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ w Bydgoszczy
139. 18.04.2018-19.04.2018 Kontrola dotycząca realizacji projektu Ministerstwo Zdrowia
140 15.05.2018-24.05.2019 Kontrola kompleksowa Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
141 23.05.2018-23.05.2018 Gospodarka krwią na oddziałach szpitalnych Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
142 24.05.2018-29.05.2018 Kontrola Projektu Urząd Marszałkowski
143 21.06.2018-30.07.2018 Rozliczanie i realizacja świadczeń neurologicznych w ramach umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie udarów Narodowy Fundusz Zdrowia w Bydgoszczy
144 26.06.2018-26.06.2018 Pobór próbek wody ciepłej do badań laboratoryjnych w kierunku obecności bakterii Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
145 10.07.2018-11.07.2018 Kontrola sanitarna Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
146 01.08.2018-01.08.2018 Sprawdzenie stanu sanitarnego wodno-kanalizacyjnego, pobranie próbek wody do badań laboratoryjnych wody ciepłej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
147 20.08.2018-26.10.2018 Realizacja zadań Uniwersytet Mikołaja Kopernika
148 21.08.2018-21.08.2018 Pobór kontrolny próbek wody Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
149 24.08.2018-28.09.2018 Prawidłowość realizacji świadczeń zabiegowych w AOS Narodowy Fundusz Zdrowia w Bydgoszczy
150 03.09.2018-03.09.2018 Doraźna - ustalenie obsady fachowej w Aptece Szpitalnej Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Bydgoszczy
151 06.09.2018-06.08.2018 Pobór próbek wody do badań laboratoryjnych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
152 26.09.2018-26.09.2018 Kontrola aparatu RTG WSSE w Bydgoszczy
153 18.10.2018-16.10.2018 Endoproteroplastyka stawu biodrowego i kolanowego Narodowy Fundusz Zdrowia
154 24.10.2018-24.10.2018 Sprawdzenie stanu sanitarnego obiektu Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
155 06.11.2018-06.11.2018 Kontrola sprawdzająca Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
156 06.11.2018-06.11.2018 Kontrola odbioru pracowni Angiografii, RT WSSE w Bydgoszczy
157 21.11.2018-21.12.2018 KAOS ze szczególnym uwzględnieniem sprawdzeniem wykonalności badań i konsultacji specjalistycznych Narodowy Fundusz Zdrowia w Bydgoszczy
158 10.12.2018-10.12.2018 Pracownia Serologii w ramach nadzoru merytorycznego Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
159 03.01.2019-03.01.2019 Kontrola sprawdzająca Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
160 09.01.2019-09.01.2019 Kontrola w zakresie funkcjonowania Poradni Genetycznej Konsultant Wojewódzki ds. Genetyki Klinicznej
161 18.01.2019-18.01.2019 Prawo Pracy Państwowa Inspekcja Pracy
162 01.02.2019-01.02.2019 Ział i Poradnia Hematologii dostępność i jakość świadczonych usług Ważnienia Wojewody jako Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Hematologii
163 15.02.2019-15.02.2019 Badanie wypadku przy pracy Państwowa Inspekcja Pracy
164 13.03.2019-14.03.2019 Ocena stanu sanitarnego zakładów. Kontrola sanitarna z zakresu higieny pracy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
165 19.03.2019-19.03.2019 Kontrola w związku z ogniskami grypy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
166 10.04.2019-12.04.2019 Planowa kontrola na zakończenie realizacji projektu POK.09.02.00-00-0002/16 Ministerstwo Zdrowia
167 08.05.2019-08.05.2019 Akredytacja Podmiotów Leczniczych Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy
168 08.05.2019-08.05.2019 Kontrola sprawdzająca Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego dla woj. kujawsko-pomorskiego
169 08.05.2019-28.06.2019 Leczenie szpitalne – wykazywanie do rozliczeń preparatów krwiopochodnych Narodowy Fundusz Zdrowia w Bydgoszczy
170 10.05.2019-10.05.2019 Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń dla PPIS w Bydgoszczy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
171 21.05.2019-30.05.2019 Kontrola kompleksowa Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
172 30.05.2019-23.08.2019 Kontrola Anestezjologii i Intensywnej Terapii Narodowy Fundusz Zdrowia w Bydgoszczy
173 04.06.2019-04.06.2019 Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń dla PPIS w Bydgoszczy Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
174 10.06.2019-10.06.2019 Gospodarka krwią w oddziałach szpitala Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy
175 18.07.2019-18.07.2019 Prawo pracy, BHP Państwowa Inspekcja Pracy w Bydgoszczy
176 24.07.2019-24.07.2019 Kontrola trwałości projektu RPKP.03.0200-04-006/12 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
177 24.07.2019-24.07.2019 Kontrola trwałości projektu RPKP.03.0200-04-014/14 Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu
178 21.08.2019-21.08.2019 Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń dla PPIS w Bydgoszczy Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń dla PPIS w Bydgoszczy
179 18.09.2019-18.09.2019 Kontrola w związku z interwencją – Oddział Noworodkowy Kontrola sprawdzająca wykonanie zaleceń dla PPIS w Bydgoszczy
180 30.09.2019-30.09.2019 Kontrola jakości badań cytologicznych. Program profilaktyki raka szyjki macicy. Etap diagnostyki pogłębionej. Ministerstwo Zdrowia
181 18.10.2019-18.10.2019 Udzielenie pozwolenia na przeszczepianie rogówki Ministerstwo Zdrowia
182 08.11.2019-08.11.2019 Ocena jakości, zgodności świadczeń ochrony zdrowia Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
183 15.11.2019-06.12.2019 Dotyczy umowy B0002/PSZ w zakresie Neurochirurgii Narodowy Fundusz Zdrowia w Bydgoszczy
184 17.12.2019-17.12.2019 Kontrola odbioru TK PWIS-WSSE w Bydgoszczy
185 15.012020-15.01.2020 Kontrola sprawdzająca Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszcz
186 05.02.2020-05.02.2020 Kontrola odebrania gabinetu RTG nr 2 WSSE w Bydgoszczy
187 26.02.2020-27.02.2020 Ocena stanu sanitarnego zakładu. Kontrola po linii BHP Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
188 25.06.2020-25.06.2020 Kontrola Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Patomorfologii - Plan kontroli w załączeniu Kontrola Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Patomorfologii
189 10.07.2020-10.07.2020 Kontrola sprawdzająca wykonie zaleceń Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy
190 06.08.2020-06.08.2020 Kontrola odbioru sala zabiegowa – Klinika Neurochirurgii WSSE w Bydgoszczy
191 02.01.2021-09.01.2021 Klinika Hematologii, Poradnia Hematologiczna - dostępność i jakość usług Konsultant wojewódzki w dziedzinie hematologii
192 17.02.2021-17.02.2021 Kontrola sprawdzająca Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna
193 20.04.2021-20.04.2021 Kontrola sprawdzająca Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna
194 01.08.2021-01.09.2021 Ocena stanu sanitarnego zakładów Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna
195 19.10.2021-19.10.2021 Kontrola archiwum Archiwum Państwowe
196 02.11.2021-02.11.2021 Kontrola sprawdzająca Państwowa Powiatowa
197 23.11.2021-23.11.2021 Kontrola sprawdzająca Państwowa Powiatowa Inspekcja Sanitarna