Udostępnianie dokumentacji archiwalnej/medycznej

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Udostępnianie dokumentacji medycznej

Zasady Udostępniania Dokumentacji Medycznej Zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008r. o Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta pacjent ma prawo dostępu do swojej dokumentacji medycznej dotyczącej stanu zdrowia oraz udzielonych świadczeń, Komu dokumentacja medyczna jest udostępniana:
- pacjentowi,
- przedstawicielowi ustawowemu pacjenta,
- osobie upoważnionej przez pacjenta,
- uprawnionym organom i podmiotom.

Formy udostępniania:
- wgląd do dokumentacji medycznej w siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego Nr 2 im. dr. Jana Biziela  w Bydgoszczy.
- wyciąg, odpis lub kopia,
- kopii dokumentacji (wnioskujący o udostępnienie dokumentacji otrzymuje kserokopię dokumentacji).

Wnioski o udostępnienie dokumentacji medycznej należy składać:
Klinice/Oddziale: całą dobę,
Poradni: w godzinach pracy Poradni,
LOP – Archiwum (niski parter pok. 014): w godzinach od 07:00 do 15:00,
LOP – Rejestracja: w godzinach od 07:00 do 18:00,
Kancelarii Szpitala, w godzinach 07:30 do 15:00,
Oddział Kliniczny Medycyny Ratunkowej: całą dobę


Istnieje możliwość przesłania wniosku :

 - pocztą tradycyjną na adres Szpitala:
          Szpital Uniwersytecki Nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
          ul. Ujejskiego 75
          85-168 Bydgoszcz

          Z dopiskiem „Archiwum”

 - pocztą elektroniczną na adres archiwum@biziel.pl

Dokumentację medyczną wydaje się za okazaniem dokumentu potwierdzającego tożsamość.
Dokumentację medyczną można odebrać osobiście, za pośrednictwem osoby upoważnionej przez pacjenta lub na życzenie wnioskodawcy przesłać przesyłką pocztową. Istnieje także możliwość przesłania skanu dokumentacji na wskazany we wniosku adres mailowy.

Odpłatność za udostępnianą dokumentację medyczną:
Za udostępnianie dokumentacji medycznej w formie papierowej pobierana jest opłata, zgodnie z obowiązującym w Szpitalu cennikiem usług ksero.

Opłaty nie pobiera się w przypadku udostępnienia dokumentacji medycznej:

  1. pacjentowi albo jego przedstawicielowi ustawowemu po raz pierwszy w żądanym zakresie i w sposób, o którym mowa w art. 27 ust. 1 pkt 2 i 5 oraz ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. (wyciąg, odpis, kopia lub wydruk oraz na informatycznym nośniku danych);
  2. w związku z postępowaniem przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.


Udostępnianie dokumentacji medycznej do wglądu na miejscu, jest bezpłatne.
Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 52 3655 213.

Pobierz Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej ...
Pobierz cennik usług ksero ...

Podstawa prawna- Ustawa z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta,
Dz. U. z 2020 r. poz. 849.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Szpital Uniwersytecki nr 2 im. dr. Jana Biziela w Bydgoszczy
Data utworzenia:2018-11-06
Data publikacji:2018-11-06
Osoba sporządzająca dokument:Leszek Grzywacz
Osoba wprowadzająca dokument:Michał Leszczyński
Liczba odwiedzin:2259